องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


โครงการซ่อมสร้างผิวทางแคปซีลถนนสายหลัก


อบต.ท่าจะหลุงกำลังดำเนินการก่อร้างถนนสายหลัก สายขี้ตุ่น-โคกวังวน และ สายบ้านกอก-ด่านเกวียน