องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


โครงการซ่อมสร้างผิวทางแคปซีลถนนสายหลัก


รูปโครงการถนนสายหลัก สายขี้ตุ่น-โคกวังวน และส่ายบ้านกอก-ด่านเกวียน ดำเนินกาเสร็จเรียบร้อบ