องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


กิจกรรมบวชป่า สำนักสงฆ์บ้านงิ้ว


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ร่วมกับประชาชนบ้านงิ้ว หมู่ 6 จัดกิจกรรมบวชป่าขึ้น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักสงฆ์บ้านงิ้ว