องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ป [ 14 ต.ค. 2563 ]
3 แผนการพัฒนาบุคลากร 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]