องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงสม

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงสมัยสามัญสมัยที่ 2 ปี 2553 ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค.53


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ค. 2554