องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 


การประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

ด้วยอบต.ท่าจะหลุง เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 22-23 ก.ย.2563 ณ อพ.สธคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2563