องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 


งานทำบุญถวายกฐินสามัคคี

    รายละเอียดข่าว

ทำบุญถวายกฐินสามัคคี

อบต.ท่าจะหลุง  นำโดยนายมานิตย์   นิจกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      ท่าจะหลุง  พนักงานส่วนตำบลและประชาชนชาวตำบลท่าจะหลุง  ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ในวันที่  25 ตุลาคม 2563  ณ  วัดบ้านขี้ตุ่น   ตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย    จังหวัดนครราชสีมา    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2563