องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 


ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของช

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดโครงการปกป้อง เทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์  (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า))  ขึ้น  ในวันพุธที่  25  พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.30 น. ณ วัดใหม่หนองกก ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชนในตำบลท่าจะหลุง  ได้แสดงออกถึงความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   และร่วมกันทำความดี  ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดใหม่หนองกกตำบลท่าจะหลุง  


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2563