องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย [ 15 ธ.ค. 2564 ]86
2 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 15 ธ.ค. 2564 ]85
3 คู่มือปฎิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 15 ธ.ค. 2564 ]88
4 คู่มือและขั้นตอนการบริการประชาชน [ 3 ส.ค. 2558 ]130
5 คู่มือและขั้นตอนการบริการประชาชน(ขออนุญาตสูบน้ำ) [ 3 ส.ค. 2558 ]127
6 คู่มือและขั้นตอนการบริการประชาชน(ขอรับการสนับสนุนน [ 3 ส.ค. 2558 ]126
7 คู่มือและขั้นตอนการบริการประชาชน(ขออนุญาตสูบน้ำ) [ 3 ส.ค. 2558 ]129
8 คู่มือและขั้นตอนการบริการประชาชน(เรื่องราวร้องทุกข [ 3 ส.ค. 2558 ]128
9 คู่มือและขั้นตอนการบริการประชาชน(การช่วยเหลือสาธาร [ 3 ส.ค. 2558 ]125
10 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของ อบต.ท่าจะหลุง [ 21 ก.ค. 2558 ]132