องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 350 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบ [ 15 ก.ย. 2566 ]18
2 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีกา [ 15 ก.ย. 2566 ]13
3 ข้อมูลสาธารณะประโยชน์ ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครรา [ 17 ส.ค. 2566 ]10
4 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ [ 21 มิ.ย. 2566 ]18
5 การดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 5 พ.ค. 2566 ]12
6 รายงานงบการเงิน ประจำปี 2565 [ 7 มี.ค. 2566 ]33
7 การประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 7 ก.พ. 2566 ]12
8 รายงานการผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 10 พ.ย. 2565 ]17
9 เอกสารการเตรียมหลุมปลูกไม้ยืนต้น [ 31 ต.ค. 2565 ]49
10 การจัดการปัญหาดินดาน [ 31 ต.ค. 2565 ]40
11 นโยบายค้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 31 ต.ค. 2565 ]26
12 รายงานผลโครงการปกป้อง เทิดทูน และเฉลิมพระเกียรติส [ 6 ต.ค. 2565 ]32
13 รายงานผลโครงการส่งเสริมและแก่ปัญหาทุพโภชนาการ เด็ก [ 6 ต.ค. 2565 ]17
14 ประกาศรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบ [ 4 ต.ค. 2565 ]15
15 บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]19
16 ประชาสัมพันธ์งดเผาในที่โล่ง [ 30 ก.ย. 2565 ]13
17 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และคนพิการ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]22
18 รายงานผลโครงการไข้เลือดออกฯ ปีงบ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]16
19 รายงานผลโครงการโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]19
20 รายงานการดำเนินอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)อบต. [ 23 ก.ย. 2565 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18