องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 353 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เรื่อง การขาย [ 7 ก.พ. 2567 ]16
2 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.พ. 2567 ]14
3 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]3
4 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบ [ 15 ก.ย. 2566 ]26
5 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีกา [ 15 ก.ย. 2566 ]25
6 ข้อมูลสาธารณะประโยชน์ ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครรา [ 17 ส.ค. 2566 ]17
7 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ [ 21 มิ.ย. 2566 ]30
8 การดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 5 พ.ค. 2566 ]21
9 รายงานงบการเงิน ประจำปี 2565 [ 7 มี.ค. 2566 ]39
10 การประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 7 ก.พ. 2566 ]28
11 รายงานการผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 10 พ.ย. 2565 ]28
12 เอกสารการเตรียมหลุมปลูกไม้ยืนต้น [ 31 ต.ค. 2565 ]57
13 การจัดการปัญหาดินดาน [ 31 ต.ค. 2565 ]45
14 นโยบายค้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 31 ต.ค. 2565 ]34
15 รายงานผลโครงการปกป้อง เทิดทูน และเฉลิมพระเกียรติส [ 6 ต.ค. 2565 ]38
16 รายงานผลโครงการส่งเสริมและแก่ปัญหาทุพโภชนาการ เด็ก [ 6 ต.ค. 2565 ]24
17 ประกาศรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบ [ 4 ต.ค. 2565 ]23
18 บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
19 ประชาสัมพันธ์งดเผาในที่โล่ง [ 30 ก.ย. 2565 ]21
20 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และคนพิการ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18