องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กักตัวอยู่

    รายละเอียดข่าว

ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น และเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้าน Home Isolation (HI) ซึ่งไม่สามารถออกไปดำเนินชีวิตตามปกติได้ จึงจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้าน Home Isolation (HI)    เอกสารประกอบ จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กักตัวอยู่
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ