องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบ

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง กำหนดจัดการอบรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มเป้าหมาย จำนวนเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน และคณะครูผู้สังเกตการณ์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท โดยจัดการอบรมในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบ
 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    วันที่ลงข่าว
: 1 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ