องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมรดน้ำพระพุทธรูป รดน้ำครู เนื่องในเทศกาลสงกร

    รายละเอียดข่าว

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  จัดกิจกรรมรดน้ำพระพุทธรูป และรดนำ้ครู ในวันศุกร์ที่ 2  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2564 เวลา  09.00 น. – 10.30 น. ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 


    เอกสารประกอบ กิจกรรมรดน้ำพระพุทธรูป รดน้ำครู เนื่องในเทศกาลสงกร
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ