องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]24
2 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]24
3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]24
4 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]22
5 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]26
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]23
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]101
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]98
9 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]133
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ป [ 14 ต.ค. 2563 ]129
11 แผนการพัฒนาบุคลากร 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]133