องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

    เอกสารประกอบ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ