องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วง 6 เดือนแรก ประจำปี 25

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วง 6 เดือนแรก ประจำปี 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64)

    เอกสารประกอบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วง 6 เดือนแรก ประจำปี 25
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ