องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

    เอกสารประกอบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ