องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี


ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563

    เอกสารประกอบ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ