องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี


ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4/2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4/2563

    เอกสารประกอบ ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4/2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ