องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.


ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2563

    รายละเอียดข่าวประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านสุขภาพ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านสุขภาพ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ 2563


    เอกสารประกอบ ประกาศเชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ