องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานสภาฯ


ระเบียบการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส

    รายละเอียดข่าว

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543

    เอกสารประกอบ ระเบียบการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ