องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานสภาฯ


ระเบียบว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ

    รายละเอียดข่าว

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563

    เอกสารประกอบ

ระเบียบว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ