องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง


รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ