องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม

    รายละเอียดข่าว

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563

    เอกสารประกอบ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ