องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


มาตรการป้องกันการรับสินบน

    รายละเอียดข่าว

มาตรการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ 2563

    เอกสารประกอบ มาตรการป้องกันการรับสินบน
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ