องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

    รายละเอียดข่าว

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ปีงบประมาณ 2563

    เอกสารประกอบ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ