องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผ

    รายละเอียดข่าว

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2563

    เอกสารประกอบ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผ
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ