องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
อำนาจและหน้าที่


การมอบอำนาจ

    รายละเอียดข่าว

การมอบอำนาจ

    เอกสารประกอบ การมอบอำนาจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ