องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
แผนพัฒนาการศึกษา


ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

    รายละเอียดข่าว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตำบลท่าจะหลุง ขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ