องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง


การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนเปิด

    รายละเอียดข่าว

การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับผู้ปกครอง ครู และเด็กเล็ก ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  และขอขอบคุณทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจะหลุง ที่ให้ความอนุเคราะห์และเสียสละเวลามาตรวจให้    เอกสารประกอบ

การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนเปิด
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ