องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ