องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ