องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ