องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วง 6 เดือนแรก ประจำปี 25

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วง 6 เดือนแรก ประจำปี 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)    เอกสารประกอบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วง 6 เดือนแรก ประจำปี 25
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ