องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี


ประกาศกำหนดประชุมสามัญ ประจำปี2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี2564    เอกสารประกอบ ประกาศกำหนดประชุมสามัญ ประจำปี2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ