องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง


รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ