องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง


รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ