องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แผนการจัดหาพัสดุ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการจัดหาพัสดุ
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ