องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปรับปรุงฉบับที่ ๒

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  ๓  ปี ปรับปรุงฉบับที่ ๒  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปรับปรุงฉบับที่ ๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ