องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ(อบต.ท่าจะหลุง)

    รายละเอียดข่าว

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ(อบต.ท่าจะหลุง) ประจำปี 2566    เอกสารประกอบ

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ(อบต.ท่าจะหลุง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ