องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


การขับเคลื่อนแนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การขับเคลื่อนแนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤ
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ