องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาทางจริยธรรม

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาทางจริยธรรม    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาทางจริยธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ