องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศ แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ปรับปรุงฉ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงประกาศใช้แผนอัตราพนักงานจ้าง ๔ปี ปรับปรุงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ตามมติ ก.อบต.จ.นม ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖& เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

    เอกสารประกอบ ประกาศ แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ปรับปรุงฉ
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ