องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2556

    รายละเอียดข่าว

งบการเงินเดือนกันยายน 2556  ประกอบด้วย
งบทดลอง
งบรับฝาก

    เอกสารประกอบ งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ