องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2556

    รายละเอียดข่าว

งบการเงินเดือนตุลาคม 2556  ประกอบด้วย
งบทดลอง
งบรับฝาก
รายงานรับจ่ายเงินสด
รายละเอียดรายรับประกอบงบทดลอง

    เอกสารประกอบ งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ