องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

    รายละเอียดข่าว

งบการเงินเดือนพฤศจิกายน 2556

ประกอบด้วย

งบทดลอง

งบรับฝาก
รายงานรับจ่ายเงินสด
รายละเอียดรายรับประกอบงบทดลอง

    เอกสารประกอบ งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ