องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


งบการเงินเดือนธันวาคม 2556

    รายละเอียดข่าว

งบการเงิน เดือนธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
งบทดลอง
งบรับฝาก
รายงานรับจ่ายเงินสด
รายละเอียดรายรับประกอบงบทดลอง

    เอกสารประกอบ งบการเงินเดือนธันวาคม 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ