องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

    รายละเอียดข่าว

งบการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2557  ประกอบด้วย
งบทดลอง
งบรับฝาก
รายงานรับจ่ายเงินสด
รายละเอียดรายรับประกอบงบทดลอง


    เอกสารประกอบ งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มี.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ