องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2557

    รายละเอียดข่าว

งบการเงินเดือนพฤษภาคม 2557  ประกอบด้วย
งบทดลอง
งบรับฝาก
รายงานรับจ่ายเงินสด
รายละเอียดประกอบงบทดลอง

    เอกสารประกอบ

งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มิ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ