องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2557

    รายละเอียดข่าว

งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2557  ประกอบด้วย
งบทดลอง
งบรับฝาก
รายงานรับจ่ายเงินสด
รายละเอียดรายรับประกอบงบทดลอง

    เอกสารประกอบ งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ